Zahájení školního roku

 

Základní škola a Mateřská škola Oleksovice,okres Znojmo, příspěvková organizace

 

Školní rok 2019/2020

 hoho

 

 Základní škola Oleksovice oznamuje všem rodičům a žákům, že zahájení nového školního roku proběhne 2. 9. 2019 v 8:00 hodin v budově Základní školy.

Žáci si donesou podepsané přezůvky a nahlásí od kdy budou navštěvovat Školní družinu a Školní jídelnu. V tento den dostanou přihlášky do obou zařízení.

Provoz Školní družiny a Školní jídelny bude od 3. 9. 2019.

Vyučování první školní den bude ukončeno cca v 8:45 hodin.

 

Srdečně zvou učitelky Základní školy Oleksovice.

Další informace