Učivo

Vážení rodiče
Učivo: Žákům doporučujeme individuální přípravu. Zatím opakujte dosud probrané učivo.
Doporučená výuka na dálku - bezplatně: www.ucebnice-online.cz.

Děkujeme za pochopení.
Ředitelka škola Mgr. Marie Černá

Další informace