Info školní jídelny

Dodatek k vnitřnímu provoznímu řádu školní jídelny Prosiměřice vzhledem ke covid-19, platný od 1.2.2021

Školní jídelna Prosiměřice přijímá pouze bezhotovostní platby(ve výjimečných případech a po domluvě s vedoucí ŠJ lze hradit stravu hotovostí).

 

Děkuji Worbisová Miluše, ved.ŠJ

Další informace