Zápis do 1. třídy 2023

zápis23

 Všechny podané žádosti o zápis do 1. ročníku budou vyřízeny kladně. 

Další informace