Zápis do MŠ Oleksovice 2020/2021

ZÁPIS  DO  MŠ  OLEKSOVICE  2020/2021

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID - 19 opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.

Zápis proběhne po formální stránce podáním „Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání „( viz. příloha) bez přítomnosti dítěte a zákonných zástupců v mateřské škole. Jen ve vyjímečných  případech  bude možno  vyzvednout  žádost osobně  ve  středu  29.4. 2020 od  14,00 – 15, 00  hodin  na základě online rezervace -  na e -mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , který bude poslán do 28.4.2020

Podle § 37 zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit těmito způsoby:

· Poštou ( Mateřská škola, Oleksovice 72, 671 62 Oleksovice)

· Osobním doručením do  schránky u hlavního vchodu do MŠ Oleksovice

· Datovou schránkou ( ID datové schránky ZŠ Oleksovice r2e9wy )

· e- mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( e-mail MŠ Oleksovice –   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  )

Po obdržení žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno. Toto číslo Vám bude sděleno na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které jste uvedli.

 Příjem žádostí je stanoven v termínu od 4.5.2020 do 16.5.2020

K přihlášce přiložte:  

· kopii rodného listu dítěte                                                                                           

· čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a kopii očkovacího               

 průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Dítě, které do 31.8.2020 dovrší 5 let věku, kopii očkovacího průkazu ani čestné prohlášení o řádném očkování nepotřebuje.

 Pokud bude požadováno individuální vzdělávání dítěte, musí být také podána přihláška, společně s žádostí o individuální vzdělávání.                      

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti, se oznamuje zveřejněním uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   po dobu 30 dnů

Rozhodnutí o nepřijetí vydává v písemné podobě do 30 dnů správního řízení ředitelka školy a bude doručeno do vlastních rukou.

V případě jakýchkoliv dotazů pište prosím na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Níže jsou přiložené soubory k zápisu ke stažení. Prosíme o tisk ve fromě A4.

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeLast modified
Download this file (ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ.doc)ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍprosíme o tisk v originálním formátu A4ms-oleksovice14 Kb04/16/20 08:42
Download this file (KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ OLEKSOVICE.doc)KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ OLEKSOVICE ms-oleksovice14 Kb04/16/20 08:41
Download this file (ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.doc)ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍprosíme o tisk v originálním formátu A4ms-oleksovice14 Kb04/16/20 08:42

Další informace