MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEKSOVICE

První paměti mateřské školy sahají od roku 1963,kdy byla předána do provozu samostatná budova, která měla jednu třídu. Od roku 1984 je mateřská škola rozšířena na dvojtřídní.

V současnosti je opět jednotřídní s celodenním provozem od 6:30 do 15,30 hodin. Se základní školou tvoří od roku 2003 jeden právní subjekt pod společným názvem Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Oleksovice. Budova leží v klidné části obce obklopená přírodou.

Mateřská škola je moderně vybavena, děti mají nepřeberné množství hraček a didaktických pomůcek.

 

KONCEPCE MŠ:

Koncepce MŠ je orientována na všestranný harmonický rozvoj dítěte po stránce psychické i fyzické s respektováním individuálních zvláštností každého dítěte.

Rozvíjíme jejich zájmy, záliby, tvořivost.Ve spolupráci s rodiči vytváříme pro děti takové prostředí,kde se probouzí aktivita, zájem a chuť dívat se kolem sebe,naslouchat a objevovat nové, ale také ukázat, co již děti umí, zvládají a dokážou. Naší snahou je,aby se dítě naučilo spolupracovat,komunikovat,tolerovat jeden druhého a dodržovat dohodnutá pravidla.Naše MŠ pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „PRAMÍNEK-cesta poznávání života“, který je zpracován podle koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

CÍLE MŠ:

 • vše směrujeme k tomu aby děti,které opouští MŠ, byly osobností co nejvíce samostatnou,sebevědomou a  s vlastním rozumem.
 • rozvíjíme schopnosti, aby se dítě umělo přizpůsobit,učilo se znát, co je správné, nesprávné/hodnocení, sebehodnocení/
 • vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a podporujeme duševní pohodu dětí

 

Spolupráce s rodiči:

Cílem je společně vychovávat spokojené a zdravé děti.Mateřská škola si je vědoma,že rodinná výchova je základem,na kterém škola staví a tak se snaží o navazování otevřeného partnerského vztahu.

Mateřská škola informuje rodiče o programu školy,seznamuje je se svými záměry.Přibližuje jim život v mateřské škole a nabízí možnost jej ovlivňovat a spolupodílet se na řešení problémů.Pro navázání vstřícných vztahů organizujeme společná odpoledne,oslavy a výlety.

 

CO NABÍZÍME:

 • Klidné a pohodové rodinné prostředí
 • Dny otevřených dveří
 • Návštěvy divadelních představení
 • Předplavecký výcvik
 • Sportovní akce
 • Logopedickou prevenci
 • Ve spolupráci se ZŠ a okolními mateřskými školami zajišťujeme divadelní představení kouzelnická představení

 

AKCE ŠKOLY:

 • Pracovní dílny ve spolupráci s rodiči/ „Dýňová“, „Vánoční“, „Velikonoční“, „ „Čarodějnická“.
 • Drakiádu
 • Výlov ryb - místní rybník
 • Návštěva Mikuláše
 • Vánoce v MŠ
 • Návštěva v 1. třídě ZŠ
 • Masopustní karneval
 • Cyklistický den
 • Sváteční odpoledne pro maminky
 • Školková olympiáda
 • Den děti
 • „Hledání pokladu“
 • výlety pro děti, pro rodiče s dětmi dle zájmu
 • Loučení s předškoláčky
 • Loučení se školním rokem-zábavné odpoledne pro děti a rodiče,pasování předškoláčků
 • exkurze

Další informace