Rozhodnutí o příjetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na rok 2024/2025

Velikonoční odpoledne

Ve středu 27.4. jsme si s rodiči a dětmi ve školce udělali velikonoční odpoledne. Děti si nejdříve vytvořily veselý květináč, který vypadal jako velikonoční zajíček, do kterého si poté zasely velikonoční osení. Poté se vydaly na trasu, kde si pro ně velikonoční zajíček nachystal úkol, vytvářely velikonoční vajíčko z květů (přírodnin). Když došly zpátky ke školce, tak děti vymrskaly maminky a přišel za nimi velikonoční zajíček a přinesl jim odměnu za splněné úkoly.

Učíme se s pohádkou

Poslední týden v únoru jsme započali vzdělávací projetk "Učíme se s pohádkou". V prvním týdnu jsme si s dětmi povídali o pohádce "O koblížkovi", kdy si děti vyzkoušely pohádku nejen zahrát, ale také si upéct vlastní koblížky. V druhém týdnu si děti do školky donesly vlastní knížky a tento týden jsme věnovali povídaní nejen o jejich knížkách.

Masopustní veselice

V období masopustu jsme si i my udělali masopustní dopoledne ve školce. Děti přišly v maskách a užili jsme si dopoledné plné tance, soutěží i zábavy. Nakonec děti ochutnaly i masopustní koblížky, za které velmi děkujeme.

Vánoce ve školce 2023

21. prosince jsme s dětmi ve školce oslavili Vánoce. Děti se oblékly do svátečního a čekaly, jestli přijde Ježíšek a nadělí jim něco pod stromeček. Ježíšek nakonec přišel a nadělil dětem spoustu nových hraček a vzdělávacích her. Děti si také nakonec vyzkoušely několik vánočních tradic.

Mikulášská besídka 2023

V pátek 1.12. se v mateřské škole konala besídka. Děti se pro své blízké naučily spoustu písniček, básniček a tanečků. Na konci se za nimi přišel podivát Mikuláš s andělem a děti jim statečně řekly básničky, které se naučily. Za odvahu děti dostaly balíček. 

Výlov rybníku 2023

V pátek 10. listopadu jsme se vydali k nedalekému rybníku, kde probíhal výlov ryb. Rybáři dětem připravili káď s různými druhy ryb a také jim je ukázaly (zuby, ploutve).

Odvážné děti si poté mohly vyzkoušel rybu držet.

Uspávání broučků

Na začátku listopadu jsme s dětmi a rodiči uspávali broučky. Děti si s rodiči pomalovaly kamínky, aby vypadaly jako broučci a poté jsme šli do nedalekého lesíka a broučkům jsme vytvořili domečky na zimu. Na závěr jsme si opekli špekáčky a zahřáli se u ohně.

Odpoledne probíhalo v příjemné atmosféře a moc jsme si ho užili.

Děkujeme rodičům za bezproblémovou spolupráci.

Strašidla v MŠ

Na Halloween (tj.31.10.) jsme si ve školce udělali strašidelné dopoledne plné her, tance a zábavy. Děti i paní učitelky přišly do školky v převlecích za různá strašidla. Děti si vyzkoušely spostu aktivit např. krmení duchů, nebo chytání pavouků.

Dopoledne jsme si užili a budeme se těšit zase za rok.

Divadlo Kejkle

5. října nás ve školce navštívilo divadlo Kejkle a předvedlo nám pohádku O Kůzlátkách. Představení bylo interaktivní a děti se do představení zapojovaly. 

Divadlo děti bavilo a těšíme se na další shledání.

UZAVŘENÍ PROVOZU

Seznam přijatých žáku do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Čarodějnice na dvoře MŠ

28.4. k nám do školky přiletěly čarodějnice. Děti si vytvořily vlastní čarodějnici, kterou jsme poté spálili. Děti i paní učitelky dorazily v kostýmech. Nejdříve si děti vyzkoušely opékat špekáčky, které si poté snědly. Také plnily čarodějnické úkoly, za které poté dostaly odměnu v podobě čarodějnického průkazu, čarodějnického klobouku a sladkostí. 

 

 

Den Země - čištění přírody

21. dubna jsme se z důvodu blížícího dne Země rozhodli, že půjdeme vyčistit přirodu v našem okolí. Děti si z domu donesly jednorázové rukavice a během vycházky do přírody sbíraly odpadky, které průběžně také třídily. S dětmi jsme si takto ukázaly, jak je příroda znečištěna námi lidmi a jak jí můžeme pomoci.

Jarní bubnování

11. dubna k nám do školky přijel Jiří Bouda s Jarním bubnováním. Děti si vyzkoušely různé hudební nástroje např. ozvučné tyče či různé druhy bubnů. Bubnování bylo na téma jaro a tvořilo krásný ucelený příběh. Děti bubnování velmi bavilo a vyzkoušely si nové hudební nástroje.

Velikonoční dílna v MŠ

Ve středu 5. dubna jsme pro děti a rodiči přichystali "Velikonoční dílnu". Rodiče si s dětmi vyrobily ozdoby na dveře ve fomě slepičky na bidýlku a závěsného vajíčka. Poté se děti s rodiči vydali na velikonoční stezku, kde na ně na jejím konci čekal velikonoční zajíc s odměnami. Vše se skvěle podařilo a tešíme se na další společnou akci s rodiči.

Divadlo Netratrdlo ve školce

Na konci března nás ještě stihlo navštívit divadýlko Netratrdlo, které k nám přivezlo představení "Babička a dědeček na dvorku". Děti byly v průběhu celého vystoupení zapojovány do děje a velmi je představení bavilo. Na závěr se děti dozvěděly také něco o Velikonocích. A za to, jak byly děti šikovné, jim poté "babička s dědečkem" pověděli pohádku.

Předškoláci ve škole

23.3. byli předškoláci pozváni na návštěvu do školy. Děti se zde seznámily s novým prostředím, vyzkoušely si nové aktivity a spolu s kamarády také vytvořily krásné výrobky. Dětem se ve škole moc líbilo a už se do ní těší.

Vynášení paní Zimy

První jarní den (21.3.) jsme se s dětmi vydali vynést paní Zimu - Moranu. Děti si vytvořily Moranu ze starého pečiva a poté jsme se vydali k místnímu rybníku, kde jsme se rozhodli poslat Moranu pryč po vodě. Děti po cestě plnily jarní úkoly, aby přivolaly jaro zpátky k nám.

Masopust v mateřské škole

24.2. jsme si s dětmi ve školnce udělali masopust. Děti přišly v kostýmech a užili jsme si dopoledne plné soutěží a tance. Všichni jsme si dopoledne užili a těšíme se na další.

Zimní radovánky

V průběhu zimy jsme s dětmi podnikli různé aktivity.

Když nám napadl sníh, tak děti postavěly sněhuláky. Když sníh nebyl, vydaly se do Grónska a postavěly si iglů. A také pomáhaly ptáčkům v zimě tím, že jim vyrobily budku a také různá krmítka.

Další informace