Vítejte na webových stránkách ZŠ a MŠ Oleksovice

Základní škola Oleksovice

uvod-zsZákladní škola Oleksovice poskytuje základní vzdělání:zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní,. Tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Připravuje žáky pro další studium a praxi. 

Více o Základní škole ...

Mateřská škola Oleksovice

uvod-msPrvní paměti mateřské školy sahají od roku 1963,kdy byla předána do provozu samostatná budova, která měla jednu třídu. Od roku 1984 je mateřská škola rozšířena na dvojtřídní. 

V současnosti je opět jednotřídní s celodenním provozem od 6:30 do 15,30 hodin. 

Více o Mateřské škole ...

Další informace