Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

Od školního roku 2023/2023 zahajujeme provoz ranní školní družiny. 

Ranní družina bude v provozu od 6:30 do 7:45. Čas příchodu žáka do ranní družiny bude možný pouze mezi 6:30 a 7:00, pozdější příchod není z provozních důvodu možný.

Škola pro žáky bez ranní družiny se otevírá v 7:40.

 

Odpolední školní družina začíná ihned po vyučování v 11:40 (4. vyučovací hodiny) nebo ve 12:35 (5. vyučovacích hodin) a končí v 15:00, kdy jsou děti předány rodičům před školou nebo odchází samy (dle informací v příhlášce).

Žáci mohou odcházet z odpolední školní družiny po obědě cca v 12:15 (4. vyuč. hodiny), cca ve 13:00 (5. vyuč. hodin) nebo po skončení družiny v 15:00. 

 

Omluvenky z ranní i odpolední školní družiny prosíme vždy písemně na lístečku (ne v deníčku ani žákovské knížky) vždy s datumem a podpisem rodiče. 

 

 

RANNÍ DRUŽINA 

provoz:  6:30 - 7:45

příchod: 6:30 - 7:00

 

ODPOLEDNÍ DRUŽINA

provoz: 11:40 - 15:00

odchod po obědě: cca 12:15 nebo 13:00 (podle počtu vyučovacích hodin nebo zájmových kroužků)

odchod po skončení družiny: 15:00 

 

Další informace