Zpravodaj

Učivo 6. 4. - 8. 4.

Dobrý den! Posíláme učivo na tento týden, ve kterém nás čekají i velikonoční prázdniny(čtvrtek a pátek). Všem přeje jak pěkné učení, tak i pěkné velikonoční prázdniny plné sluníčka a pohody.

 

1. ročník

Čj - písanka str. 19,20. Číst str. 84,85. P.s. str. 9 celá

M - str. 18,19 celá a cv.4 do sešitu.

PRV - Cestička str.16

 

2. ročník

Čj str. 73 cv. 1 ústně, cv. 2,3,4 do sešitu a cv. 5 je diktát, který ti maminka nadiktuje a ty si ho sám/a/ opravíš z učebnice. Číst str. 102,103,104 a odpovídej na otázky. Písanka str. 7celá. P.s. str. 1 celá.

M - str. 56 celá, min. str. 3 celá, počítání cv. 52,53.

PRV - číst str.44, PS-str.34-35

 

3. ročník

Čj-učebnice str.92-94: Vyjmenovaná slova po S

nauč se VS po S zpaměti

opiš slova příbuzná ze strany 94 ke slovům sytý-syn-sýr

Barevná čeština strana 34

Mt- PS-str. 18-19, Minutovky -str. 28, učebnice- str. 46/ cv. 26, 27, 28.

Čt-120-121+ otázky ústně, připomeň si velikonoční zvyky a tradice -nakresli kraslici, pomlázku nebo zajíčka

Prv - číst str.43, nakresli a popiš části květu

AJ – učebnice strana 44 - čtení a překlad

zápis slovíček do slovníčku

tonight tnajt dnes večer

clowns klauns klauni, šašci

key ki: klíč

secret si:krit tajemství, tajný

recipe respi: recept

4. ročník

ČJ- 1. str. 87: , skloňovat ústně podstatná jména podle vzoru píseň

2.vyber jedno podstatné jméno (mrkev nebo větev) napiš správné koncovky

3. str.88- odůvodni ústně

MT- 1.PS- str.24

2.učebnice str 35/cv.2,cv.3, (nové učivo, vysvětleno ve cvičení 1.)

3. Minutovky str.24

ČT- str 106-107: vypiš vlastní jména,( můžete namalovat obrázek)

Př -číst str. 52, napiš 2 věty o netopýrovi + obrázek

VL- číst str.79-80 , PS- str. 39 (Počátky českého státu)

AJ – učebnice strana 38 – čtení a překlad

PS – strana 38 cvičení 3 – vylušti, vybarvi, věty opiš do sešitu a přelož do češtiny

 

 

 

Učivo 1.4. - 3.4.

 

Dobrý den! Posíláme úkoly pro tento týden. Některé cvičení je možné,že už mají Vaše děti hotové. Před zavřením školy bylo hodně žáků nemocných, a nevíme tedy přesně kdo co již má hotové. Po tomto týdnu už by to mělo být sjednocené a pofrčíme společně dál.

Pozdravujeme všechny děti!

 

1. ročník

Čj - písanka str. 18, číst str. 83, PS str. 8 celá

M - str. 17 celá a cv. 2 a 7 do sešitu

Cestička do školy strana14-15

 

2. ročník

Čj - str. 71 cv. 1 číst a vytleskat slova na slabiky. Na tato slova vymysli a napiš do sešitu věty.

/ vlk, vrch, smrk, krk, srst, prst, smrt, klt, pstruh, plot /

písanka - str. 6 celá

čítanka - čti a odpovídej na otázky ze strany 100 - 101

M - dodělej str. 55, minutovky str. 2 celou, počítání cv. 51

PRV - číst v učebnici str.42, pracovní sešit str.33

 

3. ročník

Čtení - str. 108+otázky ústně

ČJ- učebnice str.89-90 číst, písemně do Domácího sešitu str.90/cv.1.

MT- Minutovky str. 26-27, PS- str. 16-17, učebnice- str. 46/cv. 24.,cv.25.

PRV-učebnice číst- str. 42, PS- str.40

Angličtina

slovíčka – page 37 (měli byste už mít hotové) + page 38

učebnice page 34 čtení a překlad

PS page 73 a 74 (někdo již z hodin má z části hotové)

do sešitu napsat 8 vět o tom, co má nebo nemá člověk na sobě (česky i anglicky a střídej osoby)

např. Já mám modré tričko. I´ve got a blue T-shirt.

Ona nemá růžové šaty. She hasn´t got a pink dress.

 

 

4. ročník

čtení-str. 105+ otázky ústně

ČJ-učebnice str. 84 -skloňuj ústně podstatná jména podle vzoru růže, písemně do Domácího sešitu str.85/cv. 3, ústně odůvodňuj str.86/cv. 5a.,b, cv.6

MT- Minutovky str.22-23, učebnice strana 32/ cv. 19.,20, PS- str.20-21

Př- číst str.50-51, PS- str. 38

VL- číst str. 77. PS-str. 38

 

AJ - učebnice strana 37 – inspiruj se jídelním lístkem a do sešitu vytvoř svůj vlastní jídelní lístek – maluj i popisuj, poté napiš věty co by sis podle jídelního lístku objednal ty, tvůj kamarád či mamka (vět alespoň 8) např. I want a hamburger. Lusy wants one big orange juice.

PS – strana 38 cvičení 2 – doplň DO nebo DOES, vybarvi obrázek, věty poté přepiš a přelož do sešitu

 

 

Další informace