Zpravodaj

       Zpravodaj na měsíc Červen

 

Vážení rodiče, čeká nás poslední měsíc v tomto školním roce a i ten bude velice bohatý na společné akce pro žáky.

Od školního roku 2019/2020 se ve školní jídelně Prosiměřicích platí zálohově dopředu do 25. dne předchozího měsíce.

 

7. 6. 2019 se ve škole fotíme.

 

8. 6. 2019 proběhne na hřišti Dětský den. Začátek v 15:00 hodin.

 

10. 6. 2019 Jedeme na dopravní hřiště do Miroslavi. Sraz před školou je7:30 hodin. Vezmeme si s sebou sportovní oblečení a obuv, pouzdro, žákovskou knížku, svačinu a pití, HELMU. Po návratu je konec vyučování / asi v 11:45 hodin/. Oběd a ŠD je v provozu.

 

13. 6. 2019 je poslední den pro odevzdání oleje, dále ažzáří.

 

20. 6. 2019 – závěrečná pedagogická rada.

 

 V týdnu od 24. 6. – 27.6.2019 je konec vyučování v 11:40 hodin.

 

24.6. budou žáci odevzdávat nepoškozené, čisté a vygumované učebnice.

Za zničené učebnice budeme požadovat náhradu. Domů si ponesou výkresy, prosím o velikou igelitku.

 

25. 6. – 27. 6. 2019 nás čekají dny plné sportu, hledání pokladu a olympiády.

             Vhodné bude sportovní oblečení, obuv, svačina, pití , pouzdro a Žákovská knížka.

 

28. 6. 2019 obdrží žáci výsledky své celoroční práce --- VYSVĚDČENÍ. Také bude vyhodnocení celoročních soutěží. Tento den bude výuka končit 9:30 hodin. Školní družina a oběd již nejsou v provozu.

 

Velké poděkování patří rodičům a žákům, kteří se zapojili ve sběru papíru… za to, že  trpělivě shromažďovali starý papír, který  následně odevzdali  při školním sběru..  Celkem se zapojilo do sbírání 13 žáků a všechny pracovnice školy. Finanční částku zatím nevíme, ale po obdržení financí bude tato částka   uložena na účet školy. Nejlepší sběrači: 1. -2. třída---1.místo – Helebrand D. - 316 kg, 2. místo Tapšík P. - 215 kg, 3. místo Varhaník O. – 137.5 kg.   3. -4. třída---1.místo Nemešová V. - 281 kg, 2.místo Hlávková M. - 153kg, 3.místo Pelech D. – 94 kg.

 

I ve školním roce 2019/2020 budeme vybírat poplatky jako v roce minulém:

1500,- Kč - výkresy, divadlo, sešity a pracovní sešity. Budeme vybírat jednorázově buď v září nebo v říjnu.

 

Děkujeme Vám všem za velmi dobrou celoroční spolupráci a podporu při vzdělávání a výchově Vašich dětí. Přeji Vám hodně zdraví, odpočinku a letní pohody.

Žákům přeji pěkné prožití prázdnin, hodně sluníčka a odpočinek od školy a povinností.

 

Těšíme se na další dobrou spolupráci a nový školní rok, který žákům začne 2. 9.2019 v 8:00 hodin na ZŠ Oleksovice.

 

Mgr. Marie Černá, ředitelka školy

 

Další informace