Zpravodaj

Zpravodaj na měsíc Leden

Vážení rodiče, v roce 2019 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.

Nejprve Vám děkuji za účast v soutěži   ---   Vánoční HVĚZDA, která byla úspěšná, velice nápaditá a opět originální.

V tomto měsíci nás se žáky čekají společně následující akce:

--- 7.1.2019 jedeme do divadla do Znojma.

--- v hodinách TV nadále pokračuje výuka plavání pro 3. a 4. ročník. V lednu budeme vybírat za cestovné, částku upřesníme.

--- 7.1. – 11.1.2019 nás v hodinách slohu a VV čeká - Den Tříkrálový.

--- od 21.1. do 25. 1. 2019 je na ZŠ zkouškový týden – hodnocení žáků než se uzavřou pololetní známky.

--- 29. 1. 2019 proběhne na ZŠ schůzka rodičů - konzultační hodiny ve třídách od 15:00 hod do 16: 00 hodin, ohledně chování a prospěchu žáků v prvním pololetí školního roku.

---26. 1. 2019 bude na ZŠ sběr ELEKTRO odpadu v 7:30 hodin.

--- 31. 1. 2019 dostanou žáci výpis vysvědčení, který se nevrací. Originál vysvědčení obdrží na konci školního roku. Vysvědčení bude rozdáno 4. vyučovací hodinu a výuka bude končit v 11:40 hodin, oběd a ŠD bude mít běžný provoz.

--- 31. 1. 2019 --- SLAVÍČEK --- dobrovolná soutěž ve zpěvu. Žáci si připraví písničku, kterou si vyberou a na hudebním doprovodu se domluví s p. učitelkou: internet, klavír, vlastní CD atd. Soutěží se ve dvou kategoriích ( 1-2 tř., 3 – 4 tř.) Z každé kategorie jsou 3 výherci, kteří obdrží diplom a odměnu. Každý soutěžící obdrží malou odměnu za účast v soutěži.

V týdnu od 28. 1. do 31. 1. 2019 nejsou na ZŠ kroužky.

---1. 2. 2019 mají žáci zasloužené pololetní prázdniny.

--- Prosíme rodiče, aby nepřítomnost žáka omlouvali telefonicky do dvou dnů a následně po ukončení nepřítomnosti vždy písemně do žákovské knížky.

--- Dále žádáme rodiče, aby alespoň 1x týdně podepsali žákovskou knížku.

--- Od února už nesbíráme víčka. Vyhodnocení soutěže proběhne 31.1.2019.

--- Dále jsme se zapojili do soutěže – Věnuj mobil – čím více odevzdáme starých mobilů, tím více škola získá bodů a následně po vyhodnocení i finance, které použije pro potřeby žáků.

Přeji všem pěkný začátek roku 2019 a těším se na naši společnou spolupráci.    

 

Mgr. Marie Černá

   ředitelka školy

Další informace