Zpravodaj

Zpravodaj na měsíc ČERVEN

 

Vážení rodiče, čeká nás poslední měsíc v tomto školním roce.

 

18. 6. 2020 je poslední den pro odevzdání oleje. Dále až v září.

 

22. 6. - 24. 6. 2020 žáci, kteří se vzdělávají doma, doručí do školy vypracované učivo (pracovní sešity, sešity a vše co doma udělali) + veškeré učebnice (čisté, vygumované, slepené)

 

V týdnu od 22. 6. do 26. 6. 2020 je pro všechny žáky konec vyučování v 11:40.

 

 

26. 6. 2020 proběhne závěrečná pedagogická rada učitelů.

 

29. 6. 2020 budou žáci ve škole odevzdávat učebnice. Všechny učebnice budou nepoškozené, vygumované, zalepené. Za zničené učebnice bude škola požadovat náhradu.

Domů si žáci ponesou výkresy a kufříky, prosíme Vás o velkou igelitku na výkresy. Konec výuky v 11:40 pro všechny ročníky.

 

30. 6. 2020 obdrží žáci VYSVĚDČENÍ. Také tento den budou vyhodnoceny celoroční soutěže. Výuka bude končit v 8:45 hodin. Školní družina a oběd tento den nejsou!

 

 

Od školního roku 2020/2021 bude na naší škole otevřen 5. ročník. Žáci tedy na naší škole nově mohou odchodit celý 1. stupeň ZŠ.

 

I ve školním roce 2020/2021 bude vybírat poplatky za výkresy, pracovní sešity, sešity a divadlo. Budeme vzhledem k omezení školní docházky ve školním roce 19/20, vybírat nižší částku, a to 1.200,- namísto obvyklých 1.500,-.

 

 

Děkujeme Vám všem za velmi dobrou celoroční spolupráci, pomoc a podporu při vzdělávání a výchově Vašich dětí. Přeji Vám hodně zdraví, odpočinku a letní pohody.

Žákům přeji pěkné prožití prázdnin, hodně sluníčka a načerpejte sílu na další školní rok.

 

Další školní rok začne v úterý 1. 9. 2020 v 8:00. Veškeré informace budou na webu školy.

 

 

Děkuji Vám

 

Mgr. Marie Černá, ředitelka školy

Další informace