Zpravodaj

KVĚTEN 2024


10. 5. - Edukační program pro žáky 10:00 – 11:40 (Vodárenská společnost)

 

21. 5. Konzultační hodiny pro rodiče ohledně prospěchu a chování žáků – 15:00 – 16:00

 

24. 5. - divadlo Znojmo


29. 5. - Sběr papíru (sbírají se pouze noviny a časopisy, nikoli kartón. Tento den přineste svázaný a zvážený papír před školu. Počet odevzdaných kg prosíme nahlásit paní učitelce).


29. 5. - DEN BLÁZNIVÝCH ÚČESŮ

 

31. 5. – Den dětí oslavíme výletem do doškové chaloupky (informace později)

 

K 31. 5. končí všechny kroužky na škole. V měsíci červnu již kroužky nejsou.

Další informace