Zpravodaj

Zpravodaj na měsíc Leden

Vážení rodiče, v roce 2020 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.

 

V tomto měsíci nás se žáky čekají společně následující akce:

 

--- 6.1. – 10.1.2020 nás v hodinách slohu a VV čeká - Den Tříkrálový.

--- 10.1.2020 jedeme do divadla do Znojma. Sraz před školu je v 7:45 hodin. Od 10 hodin probíhá výuka dle rozvrhu.

--- Pro 3. a 4. Ročník v hodinách TV nadále pokračuje výuka plavání: 9.1., 13.1., 16.1., 23.1.2020.

--- 16. 1. 2020 proběhne na ZŠ schůzka rodičů - konzultační hodiny ve třídách od 15:00 hod do 16: 00 hodin, ohledně chování a prospěchu žáků v prvním pololetí školního roku.

--- od 20.1. do 24. 1. 2020 je na ZŠ zkouškový týden – hodnocení žáků než se uzavřou pololetní známky.

---24. 1. 2020 bude na ZŠ sběr ELEKTRO odpadu v 7:30 hodin.

--- 30. 1. 2020 dostanou žáci výpis vysvědčení, který se nevrací. Originál vysvědčení obdrží na konci školního roku. Vysvědčení bude rozdáno 4. vyučovací hodinu a výuka bude končit v 11:40 hodin, oběd a ŠD bude mít běžný provoz.

--- 30. 1. 2020 --- SLAVÍČEK --- dobrovolná soutěž ve zpěvu. Žáci si připraví písničku, kterou si vyberou a na hudebním doprovodu se domluví s p. učitelkou: internet, klavír, vlastní CD atd. Soutěží se ve dvou kategoriích ( 1-2 tř., 3 – 4 tř.)

V týdnu od 27. 1. do 31. 1. 2020 nejsou na ZŠ kroužky.

---31. 1. 2020 mají žáci zasloužené pololetní prázdniny.

Přeji všem pěkný začátek roku 2020 a těším se na naši společnou spolupráci.    

 

 

Mgr. Marie Černá

   ředitelka školy

Další informace