Zpravodaj

Zpravodaj na měsíc září 2019

Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vás přivítala v novém školním roce 2019 – 2020.

Doufám, že jste si o prázdninách odpočinuli a můžeme se společně těšit na dobrou spolupráci i v letošním školním roce.

V tomto školním roce bude 1. a 2. ročník vyučovat p. ředitelka Mgr. Černá,   3. a 4.ročník bude vyučovat p. uč. Mgr. Dufková, p. uč. Mgr. Tereza Altenburger bude učit v obou třídách a v ŠD.

V září nás čekají tyto akce:

2.9. 2019 --- Slavnostní zahájení v 8:00 hodin v Základní škole Oleksovice, předpokládaný konec 8:45 hodin.

                 --- Rodičovská schůzka pro 1. třídu.

               --- Prosíme o co nejdřívější vyplnění přihlášky do ŠD.

--- ŠD je v provozu od 3.9.2019 každý den od 11:40 do 15:00 hodin. Dítě odchází buď po vyučování / 11:40 nebo 12:35/, po obědě /asi ve 12:15 nebo 13:00 /, nebo po ukončení družiny v 15:00 hodin, kdy je dítě předáno rodičům před školou nebo odchází samo / dle Info na přihlášce/.

Omluvenky ze ŠD prosím písemně na lístečku / ne v deníčku či ŽK/vždy s datumem a podpisem rodiče.

--- Celý týden je vyučování do 11:40 hodin, oběd a Školní družina je v provozu.

3.9. 2019 --- Poučení žáků , rozdávání učebnic a sešitů a společné sportovní dopoledne na dvorečku.

4.9.2019 --- Ekologie --- film, soutěže a kvízy.

5.9.2019 --- Zahájení výuky.

13. 9. 2019 --- Sportovní utkání v Prosiměřicích. Sraz je v 7:40 hodin a návrat kolem 12:30 hodin.

27. 9. 2019 --- Elektro sběr v 7:30 na ZŠ Oleksovice.

I v letošním školním roce pokračujeme ve sběru elektra --- Recyklohraní a sběru oleje --- více na inter. stránkách školy.

Víčka od PET lahví již nesbíráme!

Prosíme rodiče, aby dětem obalili učebnice a pomůcky řádně podepsali. Učebnice mají žáci zapůjčené na celý rok zdarma, a proto prosíme o pěkné zacházení. Dojde- li k poškození učebnice, budeme žádat o její náhradu. Do výtvarné výchovy si žák donese vybavený kufřík. Do tělesné výchovy si žák donese v  igelitce cvičky, botasky a cvičební úbor na ven i do tělocvičny.

Kdo chce, může si donést svůj vlastní podsedák na židličku do třídy.

Školní dvoreček se bude využívat ke sportování a odpočinku v ŠD.

Od října budeme nabízet kroužky, (min. počet 5 žáků). Jejich seznam s přihláškou dostanou žáci koncem měsíce.

V tomto školním roce Vás žádáme o zálohu na : - pracovní sešity, výtvarné potřeby a výkresy, sešity na celý školní rok, divadlo a drobný materiál dle potřeby na Pč. 1. – 4.ročník --- 1500,-Kč --- Tuto možnost jsme vybrali z důvodu ulehčení opakovaného vybírání poplatků. Po rozdělení   připadá na každého žáka 150,-Kč na měsíc. Vyúčtování bude zapsáno u p. uč Dufkové, evidence je vedena a je možno nahlédnout do faktur.

Podle školního řádu, je žákům zakázáno nosit do školy mobily, ostré předměty, peníze a drahé věci. Proto prosíme rodiče, aby na to dohlédli. Škola za tyto věci nenese zodpovědnost.

 

Kontakty : -ředitelka školy – telefon: 603 350 497, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

                   -uč. Dufkovou -   tel: 721969953, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                   - uč. Altenburger – tel:, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Neváhejte psát, kdykoli je potřeba / omluva dítěte, pozdní příchod, lékař apod./ - stačí sms či email. Po příchodu dítěte do školy napište omluvenku do ŽK.

 

Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok a těšíme se na dobrou spolupráci s Vámi tak, jako v loňském roce.                                                                                                    

 

 

                                                     Kolektiv pracovnic ZŠ Oleksovice

                                                  

Další informace