Plán akcí na školní rok

Plán práce na školní rok 2020/2021

 

Září 2020:

1. 9. - Zahájení školního roku, ukončení v 8:45.

1. 9. - Rodičovské sdružení 1.třídy

2. 9. - Poučení žáků, rozdávání učebnic a sešitů, pobyt na dvorečku

3. 9. - Ekologie – film, soutěže a kvízy

4. 9. - Knihovna

7. 9. - Zahájení výuky dle rozvrhu, konec výuky pro všechny ročníky v 11:40

21. 9. - Dopravní výuka (teorie)

---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

---- - Metodické sdružení učitelů - Prosiměřice

 

Říjen 2020:

2. 10. - Den zvířat – v rámci výuky

16. 10. - Podzimní dopolední dílna (přivítání podzimu)

---- - Školská rada

---- - Drakiáda – v rámci ŠD a TV

---- - Výjezdní program Recyklohraní

---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

29. – 30.10. – Podzimní prázdniny

 

 

Listopad 2020:

11. 11. – Svátek Sv. Martina v rámci výuky

---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

12.11. – Pedagogická rada

14. 11. – Rodičovské sdružení v 15:00 hodin (dle situace)

27. 11. - Divadelní představení

27. 11. –výroba věnečků na vánoční jarmark – celé dopoledne (dle situace)

28. 11. – Tradiční vánoční stromeček a jarmark výrobků dětí ze ZŠ (dle situace)

 

Prosinec 2020:

4 . 12. - Mikulášská nadílka a čertí diskotéka

---- -Vánoční výtvarná soutěž

21.12. – Vánoční besídka (dle situace), konec výuky v 11:40

22. 12. - Vánoční tradice – dárečky ve třídách, konec výuky 11:40, ŠD zrušeno

--- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

10., 17. 12. - Plavání 3. – 4. třída

 

Leden 2021:

6. 1. - Den tříkrálový- v rámci výuky

14. 1. - Konzultační hodiny od 15:00 do 16:00 hodin (dle situace)

18. – 22. 1. – Zkouškové období

8.1.– Divadelní představení – Znojmo

25. 1. – Pedagogická rada od 13:00 hodin

---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

28. 1. – Rozdávání vysvědčení, konec výuky v 11:40

29. 1. – pololetní prázdniny

7., 11., 14., 21., 28. - Plavání – 3. a 4. třída

 

Únor 2021:

4. 2., 8. 2. plavání 3. a 4. třída

19. 2. - divadelní představení Znojmo

22. – 26. 2 . – Jarní prázdniny

---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

---- - Karneval – masky, tanec, soutěže – (dle situace)

 

Březen 2021:

19. 3. – První jarní den – v rámci výuky

---- - Školská rada

---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

 

Duben 2021:

1. 4. – Velikonoční prázdniny

7. 4. Zápis dětí do 1. třídy - 13:30 – 16:00 hodin

23. 4. - Divadelní představení Znojmo

---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

 

Květen 2021:

---- - Dopravní výchova (dle situace)

14. 5. - Divadelní představení

---- - Den matek – Dáreček pro maminku

---- - Metodické sdružení

---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

 

Červen 2021:

---- - Školní výlet (dle situace)

1. 6. - Den dětí – ve škole – soutěže od 10:00 hodin

14. - 18. 6. zkouškové období

17. 6. Konzultační hodiny od 15:00 do 16:00 hodin

21. 6. – Pedagogická rada

---- - MDD ve spolupráci s obcí

28. - 29. 6. – konec výuky v 11:40

28. 6. - odevzdávání učebnic a úklid tříd

29. 6. - Hledání pokladu v okolí Oleksovic

29. 6. - Olympiáda

29. 6. – Disco – soutěže, vyhodnocení celoročních soutěží

30. 6. - Ukončení školního roku a rozdávání vysvědčení, rozloučení se 5. třídou, konec v 9:00, obědy a ŠD zrušeny

---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

 

 

S výsledky analýzy práce školy seznámena na pedagogické radě dne 25. 8. 2020.

Rada školy bude seznámena v říjnu 2020.

Další informace