Plán akcí na školní rok

  Plán práce na školní rok 2023/2024
 
   Září 2023:    
                4. 9. - Zahájení školního roku, začátek v 8:00 ukončení v 8:45.
                4. 9.   - Rodičovské sdružení 1.třídy od 8:45
                5. 9. - rozdávání sešitů, podepisování učebnic, pobyt na dvorečku, konec vyučování v 11:40
                5. 9. – zahájení provozu školní družiny a obědů
                6. 9. - Ekologie – film, soutěže a kvízy, konec výuky v 11:40
                8. 9. – Sportovní den v ZŠ Prosiměřice (info později na FB)
               11. 9. - Zahájení výuky dle rozvrhu
               15. 9. – Výlet do zábavního parku V'RUN OFF' – informace budou upřesněny
              19. 9.   - Dopravní hřiště Miroslav (info později na FB)
              29. 9. ČERVENÝ DEN
           
               ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice 

Říjen 2023:  
             4. 10. - Den zvířat – v rámci výuky
             13. 10. – Den zdravé výživy -v rámci výuky)
             24.10. - Podzimní dílna s rodiči od 16:00 (přivítání podzimu)
                ----   - Školská rada
               ----   - Drakiáda – v rámci ŠD a TV
               ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice
             26. a 27.10. – Podzimní prázdniny
              ---- od začátku října zahájení zájmových kroužků
             31. 10. STRAŠIDELNÝ DEN - OBLEKY
                ---- - Metodické sdružení učitelů – Prosiměřice

 
Listopad 2023:  
         – Divadlo Znojmo
        6. 11. – 10. 11. – zkouškové období
        10. 11. – Svátek Sv. Martina - dopledne v rámci výuky
          ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice
        13.11. – Pedagogická rada
        14. 11. – Rodičovské sdružení v 15:00 hodin
         28. 11. - plavání 3. třída (zahájení plavání)
        30. 11. ŽLUTÝ DEN

                  
Prosinec 2023:   

měsíc prosinec bez kroužků 
1. 12. výroba věnečků na vánoční jarmark – celé dopoledne
2. 12. Tradiční vánoční stromeček a jarmark výrobků dětí ze ZŠ
4 . 12. - Mikulášská nadílka a čertí diskotéka (v rámci výuky)
5. 12. - plavání 3. třída
14.12. – Vánoční besídka pro rodiče, konec výuky v 11:40
18. 12. plavání 3. třída
19. 12. plavání 3. třída
– Divadlo Znojmo
 22. 12. - Vánoční tradice – dárečky ve třídách, konec výuky 11:40, VÁNOČNÍ OBLEČENÍ ŠD zrušeno, dětí odchází po vyučování nebo obědě domů
                --- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice 
              ---- -Vánoční výtvarná soutěž
                
 
Leden 2024:  
      
3. 1. – začátek výuky
5. 1. – Tři králové (v rámci výuky)
- návštěva kostela
9. 1. - Plavání 3. třída
11. 1. - Konzultační hodiny od 15:00 do 16:00 hodin
– Divadlo Znojmo
15. – 19. 1. – Zkouškové období
16. 1. Plavání 3. třída
22. 1. – Pedagogická rada od 13:00 hodin
23. 1. Plavání 3. třída
30. 1. Plavání 3. třída
30. 1. BÍLÝ DEN
31. 1. – Rozdávání vysvědčení
---- -   Porada MŠ a ZŠ Oleksovice
        
 
Únor 2024:  
2. 2. – pololetní prázdniny
5. – 11. 2. - Jarní prázdniny
12. 2. Plavání 3. třída - poslední lekce plavání            
15. 2. - Karneval – masky, tanec, soutěže (v dopoledních hodinách)
---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice  
29. 2. MODRÝ DEN


 
Březen 2024:      
 – Divadlo Znojmo
20. 3. – První jarní den – v rámci výuky
18. – 22. 3. – Zkouškové období
21. 3. PONOŽKOVÝ DEN
---- - Školská rada                  
---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice   
27. 3. ZELENÝ ČTVRTEK 
28. 3. VELIKONOČNÍ PRÁZNINY
29. 3. STÁTNÍ SVÁTEK       
               
 
Duben 2024:   
1. 4. VELIKONOCE - STÁTNÍ SVÁTEK
2. 4. APRÍL - pyžamový den     
4. 4. - Zápis dětí do 1. třídy - 13:30 – 16:00 hodin
15. 4. Divadlo hmyz - MŠ 9:30, ZŠ 10:30
26. 4. – Den Země (v rámci výuky)
30. 4. ČARODĚJNICKÝ DEN - OBLEKY
– Divadlo Znojmo

- Porada MŠ a ZŠ Oleksovice
 
 
Květen 2024:      
  ---- - Dopravní výchova
  9. 5. - Den matek – DÍLNA S RODIČI OD 16:00
  ---- - Metodické sdružení
   ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice
---- - Sběr papíru a kartónu
Konec zájmových kroužků
- pasování prvňáčků na ČTENÁŘE
30. 5. Den dětí – ve škole – soutěže
- divadlo Znojmo
31. 5. DEN BLÁZNIVÝCH ÚČESŮ

 
Červen 2024:      
6. 6. Konzultační hodiny od 15:00 do 16:00 hodin  
17. - 21. 6. - Zkouškové období, uzavírání známek
24. 6. – Pedagogická rada, uzavírájí známek
25. 6. - odevzdávání učebnic a úklid tříd, konec v 11:40
26. – 27. 6. – Hry, souteže, pobyt na dvorku, procházky, promítání filmů, konec výuky v 11:40 pro všechny ročníky
28. 6. - Ukončení školního roku a rozdávání vysvědčení, rozloučení se 5. třídou, konec v 9:00, obědy a školní družiny zrušeny              
---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

---- - Školní výlet

---- - Školní focení
 ---- - MDD ve spolupráci s obcí

 
                                                  
S výsledky analýzy práce školy seznámena na pedagogické radě dne 28. 8. 2023.
Rada školy bude seznámena v říjnu 2023.

Další informace