Plán akcí na školní rok

              Plán práce na školní rok 2021/2022

 

   Září 2021:    

                1. 9. - Zahájení školního roku, ukončení v 8:45.

                1. 9.   - Rodičovské sdružení 1.třídy

             2. 9. - Poučení žáků testování žáků Covid-19, rozdávání učebnic a sešitů, pobyt na dvorečku

                3. 9. - Ekologie – film, soutěže a kvízy

                6. 9. - Zahájení výuky dle rozvrhu

               ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

                ---- - Metodické sdružení učitelů – Prosiměřice (dle situace Covid-19)

 

   Říjen 2021:  

4. 10. - Den zvířat – v rámci výuky

                15. 10. - Podzimní dopolední dílna (přivítání podzimu)

                ----   - Školská rada

               ----   - Drakiáda – v rámci ŠD a TV

               ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

             27. a 29.10. – Podzimní prázdniny

               

 

Listopad 2021:  

11. 11. – Svátek Sv. Martina v rámci výuky

               ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

             15.11. – Pedagogická rada

                18. 11. – Rodičovské sdružení v 15:00 hodin (dle situace)

                25.11. a 29.11. – plavání 3. a 4.třída

                26. 11. –výroba věnečků na vánoční jarmark – celé dopoledne (dle situace)

27. 11. – Tradiční vánoční stromeček a jarmark výrobků dětí ze ZŠ (dle situace)

                  

Prosinec 2021:    

3 . 12. - Mikulášská nadílka a čertí diskotéka

               ---- -Vánoční výtvarná soutěž

             21.12. – Vánoční besídka (dle situace), konec výuky v 11:40

             22. 12. - Vánoční tradice – dárečky ve třídách, konec výuky 11:40, ŠD zrušeno

                --- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

                2.,9.a 16. 12. - Plavání 3. – 4. třída

                

 

Leden 2022:        

                5. 1. - Den tříkrálový- v rámci výuky

               13. 1. - Konzultační hodiny od 15:00 do 16:00 hodin (dle situace)

17. – 21. 1. – Zkouškové období

             24. 1. – Pedagogická rada od 13:00 hodin

               ---- -   Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

                31. 1. – Rozdávání vysvědčení

                6.,13., 20., 27.1. . - Plavání – 3. a 4. třída

                    

 

Únor 2022:  

3. 2. plavání 3. a 4. třída

4.2. – pololetní prázdniny

             ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice  

                24. 2. - Karneval – masky, tanec, soutěže – (dle situace)

              

Březen 2022:      

                7. – 13. 3.- Jarní prázdniny            

               18. 3. – První jarní den – v rámci výuky

               ---- - Školská rada                  

               ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice    

                      

               

 

Duben 2022:        

                6. 4.   Zápis dětí do 1. třídy - 13:30 – 16:00 hodin

14. 4. – Velikonoční prázdniny

                ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

                              

 

 

Květen 2022:      

             ---- - Dopravní výchova (dle situace)

               ---- - Den matek – Dáreček pro maminku

               ---- - Metodické sdružení

               ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

 

Červen 2022     

                ---- - Školní výlet (dle situace)

                1. 6.   - Den dětí – ve škole – soutěže od 10:00 hodin

               9. 6. Konzultační hodiny od 15:00 do 16:00 hodin  

13. - 17. 6. zkouškové období

                20. 6. – Pedagogická rada

                ---- - MDD ve spolupráci s obcí

27. 6. - odevzdávání učebnic a úklid tříd

               28. 6. - Hledání pokladu v okolí Oleksovic

               28. 6. - Olympiáda

               29. 6. – Disco – soutěže, vyhodnocení celoročních soutěží

               30. 6. - Ukončení školního roku a rozdávání vysvědčení, rozloučení se 5. třídou, konec v 9:00, obědy a                   ŠD zrušeny              

               ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

 

 

                                      

                  

S výsledky analýzy práce školy seznámena na pedagogické radě dne 25. 8. 2021.

Rada školy bude seznámena v říjnu 2021.

Další informace