Plán akcí na školní rok

 Plán práce na školní rok 2022/2023

 

   Září 2022:    

                1. 9. - Zahájení školního roku, začátek v 8:00 ukončení v 8:45.

                1. 9.   - Rodičovské sdružení 1.třídy od 8:45

               2. 9. - rozdávání sešitů, podepisování učebnic, pobyt na dvorečku, konec vyučování v 11:40

               2. 9. – zahájení provozu školní družiny a obědů

                5. 9. - Ekologie – film, soutěže a kvízy, konec výuky v 11:40

               6. 9. – Výlet do zábavního parku V'RUN OFF' – informace budou upřesněny

                7. 9. - Zahájení výuky dle rozvrhu

               9. 9. – Sportovní den

               ----   - Dopravní hřiště Miroslav

               ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

                ---- - Metodické sdružení učitelů – Prosiměřice

 

   Říjen 2022:  

   5. 10. - Den zvířat – v rámci výuky

   14. 10. – Den zdravé výživy (v rámci výuky)

                25. 10. - Podzimní dopolední dílna (přivítání podzimu)

                ----   - Školská rada

               ----   - Drakiáda – v rámci ŠD a TV

               ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

                26. a 27.10. – Podzimní prázdniny

              ---- od začátku října zahájení zájmových kroužků

               

 

Listopad 2022:  

              4. 11. – Divadlo Znojmo

              7. 11. – 11. 11. – zkouškové období

10. 11. – Svátek Sv. Martina s rodiči, začátek v 16:00

               ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

             14.11. – Pedagogická rada

              15. 11. – Rodičovské sdružení v 15:00 hodin (dle situace)

              24. 11. . – plavání 4.třída

              25. 11. –výroba věnečků na vánoční jarmark – celé dopoledne

26. 11. – Tradiční vánoční stromeček a jarmark výrobků dětí ze ZŠ

                  

Prosinec 2022:    

5 . 12. - Mikulášská nadílka a čertí diskotéka (v rámci výuky)

16. 12. – Divadlo Znojmo

             21.12. – Vánoční besídka, konec výuky v 11:40

             22. 12. - Vánoční tradice – dárečky ve třídách, konec výuky 11:40, ŠD zrušeno

             1., 8., 15., 19. a 22. 12. – plavání 4. třída

                --- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice 

              ---- -Vánoční výtvarná soutěž

                

 

Leden 2023:  

                  

                3. 1. – začátek výuky

   6. 1. – Tři králové (v rámci výuky)

                12. 1. - Konzultační hodiny od 15:00 do 16:00 hodin

                13. 1. – Divadlo Zno

  16. – 20. 1. – Zkouškové období

                23. 1. – Pedagogická rada od 13:00 hodin

                31. 1. – Rozdávání vysvědčení

                5., 12., 19. a 26.1.- Plavání 4. třída

               ---- -   Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

        

 

Únor 2023:  

3. 2. – pololetní prázdniny

              22. 2. - Karneval – masky, tanec, soutěže (v dopoledních hodinách)

               ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice  

 

Březen 2023:      

               3. 3. – Divadlo Znojmo

 13. – 19. 3. - Jarní prázdniny            

               20. 3. – První jarní den – v rámci výuky

               27. – 31. 3. – Zkouškové období

               ---- - Školská rada                  

               ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice    

                      

               

 

Duben 2023:        

5. 4. – Velikonoční prázdniny

27. 4. – Den Země (v rámci výuky)

28. 4. – Divadlo Znojmo

                ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

                ---- - Zápis dětí do 1. třídy - 13:30 – 16:00 hodin

 

 

 

Květen 2023:      

              ---- - Dopravní výchova

               ---- - Den matek – Dáreček pro maminku

               ---- - Metodické sdružení

               ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

               ---- - Sběr papíru a kartónu

-       Konec zájmových kroužků

 

Červen 2023     

               1. 6.   - Den dětí – ve škole – soutěže od 10:00 hodin

               8. 6. Konzultační hodiny od 15:00 do 16:00 hodin  

12. - 16. 6. - Zkouškové období, uzavírání známek

             19. 6. – Pedagogická rada

26. 6. - odevzdávání učebnic a úklid tříd, konec v 11:40

             27. – 29. 6. – Hry, souteže, pobyt na dvorku, procházky, promítání filmů, konec výuky v 11:40

                   pro všechny ročníky

               30. 6. - Ukončení školního roku a rozdávání vysvědčení, rozloučení se 5. třídou, konec v 9:00,

                       obědy a školní družiny zrušeny              

               ---- - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

                ---- - Školní výlet

               ---- - Školní focení

                ---- - MDD ve spolupráci s obcí

 

 

                                                  

S výsledky analýzy práce školy seznámena na pedagogické radě dne 25. 8. 2022.

Rada školy bude seznámena v říjnu 2022.

Další informace