Akce školního roku 2018/2019

              Plán práce na školní rok 2018/2019

 

 

   Září:  

3. 9. 2018 - Zahájení školního roku, ukončeno cca v 8:45 hodin.

                 3. 9. 2018 - Rodičovské sdružení 1.třídy.

                 4. 9. 2018 - Poučení žáků, rozdávání učebnic a sešitů, pobyt na dvorečku

                 5. 9. 2018 - Ekologie – film, soutěže a kvízy

                6. 9. 2018 - výuka, konec výuky 11:40 všechny ročníky

                7. 9. 2018 - výuka 2 hodiny, Návštěva místní KNIHOVNY v 10:00 hodin

              10. 9. 2018 – Zahájení výuky dle rozvrhu

               14. 9. 2018 - Sportovní utkání---Prosiměřice, návrat cca12:10

                21. 9. 2018 – Elektro sběr

                      - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

 

 

   Říjen:  

4.10. 2018 - Den zvířat – v rámci výuky

               11. 10. 2018 - Slavnost –„Dýní“ s rodiči, od 16:00 v budově školy

                                   -   Školská rada

                                     - Metodické sdružení --- Prosiměřice

                                     - Drakiáda – v rámci ŠD a TV

                                     - Sběr papíru a kartonu

                                     - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

                   19. 10. 2018 – Den zdravé výživy – 10:00 hodin

                   26. 10. 2018 – Elektro sběr

                     29. a 30.10. 2018 – Podzimní prázdniny

               

Listopad:  

     5. – 9.11. 2018 – Zkouškové období

                  8.11. 2018 – Svátek Sv. Martina v 16:30 hodin lampiónový průvod

                                     - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

                   12.11. 2018 – Pedagogická rada

                   15.11. 2018 – Rodičovské sdružení v 16:00 hodin, hodnocení prospěchu a chování žáků

                     30. 11. 2018 – Elektro sběr

                   Plavání – 3. a 4. třída - 15.11., 22.11., 29.11.

                     30.11.. 2018 –výroba věnečků a svícnů na vánoční jarmark – celé dopoledne

                  

Prosinec:    

       1. 12. 2018 - Tradiční Vánoční jarmark

       5. 12. 2018 - Mikulášská nadílka od 10:00 hodin

                                            – Divadelní představení

                       -Výtvarná soutěž - Vánoční hvězda

                     19.12. 2018 – Vánoční besídka – od 16:00 hodin, kulturní vystoupení žáků

                      21. 12. 2018 - Vánoční tradice – dárečky ve třídách

                         21..12. 2018 – Elektro sběr

                                               - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

                                               - Plavání 3. – 4. Třída – 6.12., 13.12., 17.12., 20.12.

 

Leden:        

       4. 1. 2019 - Den tříkrálový- v rámci výuky

                     21. – 25.1. 2019 – Zkouškové období

                                               – Divadelní představení – Znojmo

                     28. 1. 2019 – Pedagogická rada od 13:00 hodin

                     29. 1. 2019 - Konzultační hodiny od 15:00 do 16:00 hodin

                       26.1. 2019 – Elektro sběr

                                    - Vítání občánků

                                   -   Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

       31.1. 2019 - SLAVÍČEK – soutěž ve zpěvu v 10:00 hodin

 

                    - 31.1. 2019 –Rozdávání vysvědčení, konec výuky 11:40 pro všechny ročníky

                     - Plavání – 3. a 4. Třída – 3.1, 10.1., 17.1.

                    

 

Únor            

1.2. 2019 – Pololetní prázdniny

11. – 15. 2 . 2019 – Jarní prázdniny

               - divadelní představení Znojmo

                     - Metodické sdružení

                     - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice  

                22.2. 2019 – Elektro sběr

               

                    

Březen:        

                14.3. 2019 - Karneval -masky, soutěže, tanec, 13:30 - 15:00      

                              – Divadelní představení Znojmo

20.3. 2019 - První jarní den - v rámci výuky

                               - Návštěva dětí z MŠ - předškoláci

                              - Školská rada                  

                              - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice    

                29. 3. 2019 – Elektro sběr        

               

 

Duben:       4. 4. 2019 Zápis dětí do 1. třídy od 13:30 – 16:00 hodin

                              - Divadelní představení Znojmo

                     17. - 18.4.2019 - Velikonoční prázdniny

                     26. 4. 2019 – Elektro sběr

.                   30. 4. 2019 - Den Země - sběr odpadu

                               - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

                              

 

 

Květen:      

                      7. 5. 2019 – Dopravní výchova, – video + tes, Cyklista-dopravní soutěž                                                    

                              – Divadelní představení Znojmo

                     20. 5. – 24. 5. 2019 – Zkouškové období – závěr

                      

                     27. 5. 2019 – Pedagogická rada

                   30. 5. 2019 – Konzultační hodiny od 15:00 do 16:00 hodin

                    31. 5. 2019 – Elektro sběr, poslední sběr

                       31.5. 2019 - Den dětí – ve škole – soutěže od 10:00 hodin

                               - Den matek – Dáreček pro maminku

                              - Sběr papíru a kartonu

                              - Metodické sdružení

                               - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

 

Červen:      

                    

   1. 6. 2019 - Den dětí ve spolupráci s obcí

                             - Dopravní hřiště

                     24. 6. 2019 - odevzdávání učebnic a úklid tříd

                     25. 6. 2019 - Hledání pokladu v okolí Oleksovic

                   26. 6. 2019 - Olympiáda

                    27. 6. 2019 – Disco – soutěže

                    28. 6. 2019 - Ukončení školního roku a rozdávání vysvědčení, konec cca v 9:30                  

                               - Porada MŠ a ZŠ Oleksovice

 

 

S výsledky analýzy práce školy seznámena na pedagogické radě dne 30. 8. 2018.

Rada školy bude seznámena v říjnu 2018.

Další informace