Akce na školní rok 2018/2019

Září            

                        -„Vítejte ve školce kamarádi “ - den otevřených dveří – 3.9

 

                        -„Vyslovujeme správně?“ - logopedické vyšetření –Mgr.Helmanová 17.9

 

                       

 

Říjen            

 

-„Podzim barvičkami maluje“ – projektový týden s podzimní vycházkou

 

-„V síti už se ryba mrská “ - vycházka k rybníku s pozorováním výlovu ryb

 

- „Strašidelné odpoledne“ – pracovní dílna pro děti a jejich rodiče 31.10

 

- Sběr – ve spolupráci s rodiči

 

-Plavání – středa  31.10

 

                       

 

Listopad        

 

                        -„Dopoledne s drakem“ – pouštění draků

 

                       - Plavání – 7.11, 14.11, 21.11, 28.11

 

                        - „Pověsti české aneb pohádky pod Řípem“ – divadelní představení pro děti-

 

                                                                                                               - 29.11

                         - Divadlo "Dračí zpívání" - v 9:00hod odjezd do MŠ Těšetice

                         - Fotografování - 19.11

                        -„Mikuláš už zvoní cinká“ – sváteční odpoledne pro děti s rodiči, 30.11. v 16:00

 

Prosinec        

 

                        

                        -„Vánoční Znojmo se solnou jeskyní“ – ozdravný pobyt s vánoční atmosférou-

                                                                                                 - středa 19.12., odjezd v 8:25 hod. ze školky

 

                        -„Vánoce si ozdobíme“ – pracovní dílna pro děti a rodiče - středa 19.12. v 16:00 hod.

 

                        - „ Stromeček si ozdobíme a Vánoce oslavíme“ – slavíme Vánoce v MŠ -20.12

 

                        -„Rozsvěcování vánočního stromu“ – vánoční odpoledne ve spolupráci

 

                                                               s Městysem Oleksovice – vystoupení dětí - sobota 1.12. v 17:00hod.

 

                        -„Vánoční příběh“ – divadlo Květinka - divadelní představení pro děti 12.12. v 11:00 hod.

 

 

 

Leden            

 

-Solná jeskyně – ozdravný pobyt pro děti  

 

- „Ať žijí duchové“ – divadelní představení pro děti – 24.1          

 

                       

 

 

 

Únor  

 

                                  -„Loutkohraní “ – divadlo Paravánek 26.2

 

                                  -„Solná jeskyně“ – ozdravný pobyt dětí

 

 

 

Březen           

 

                        -„Račte dále,račte dál, masky mají karneval“ – masopustní odpoledne 7.3 v 16,00

 

-„Hola,hola,jaro volá“ – vynášení Moreny k místnímu potoku/rybníku/-21.3

                          -„Za kamarády do školy“ – návštěva 1. třídy ZŠ 28.3 v 9,00

 

-„Písničkový slabikář“- téma o zvířátkách – divadlo p.Urbánka 25.3 v 10,30

 

- Plavání – 27.3 odjezd v 8,50

 

                       

 

Duben           

                            -„Velikonoce jsou tu zas, je pomlázky čas“- pracovní dílna pro děti a

                             rodiče- 16.4

                            - "Artistické vystoupení pro děti " - 16.4 v 10,00 hodin ve spolupráci se ZŠ

                           -„Bezpečně na kole“ – cyklistické dovednosti – sportovní dopoledne- 5.4

 

                        -„ Na svatého Jiří vylézají hadi,štíři“ – beseda s chovatelem exotických zvířat 

                                                                                              -25.4 v 9,00

 

                        -„ Hej,hej,hej, je tu čarodějnic rej“ - zábavné dopoledne pro děti 30.4

 

                       -„ Maxipes Fík“ - divadelní představení pro děti 11.4

 

                        - Plavání – 3.4,10.4,17.4,24.4

 

 Květen           

 

                        -„Za zvířátky do ohrádky“ – vycházka s pozorováním zvířat v naší vesnici

 

- „Maminky svůj svátek slaví“ – posezení s maminkami ke Dni matek

 

                        -Zápis na školní rok 2019/2020

 

                        -„Dobrodružství hastrmana Tatrmana“- divadelní představení pro děti 16.5

 

                                  

 

Červen                      

 

-„ Děti mají svůj den“ – oslava dne dětí

 

                        -„Školková olympiáda“- sportovní dopoledne

 

                        -„Na výlet jedeme“ – výlet rodiče a děti

 

                        -„Se školkou se loučíme, na školu se těšíme“ – zábavné odpoledne pro děti a

 

                                                                                       rodiče s pasováním předškoláků

 

                       

 

                        -„Zvoní zvonek a školky je konec“– poslední den ve školce –   zábavné

 

                                                                                            dopoledne

 

 

Další informace