Masopustní veselice

V období masopustu jsme si i my udělali masopustní dopoledne ve školce. Děti přišly v maskách a užili jsme si dopoledné plné tance, soutěží i zábavy. Nakonec děti ochutnaly i masopustní koblížky, za které velmi děkujeme.

Další informace