Velikonoční odpoledne

Ve středu 27.4. jsme si s rodiči a dětmi ve školce udělali velikonoční odpoledne. Děti si nejdříve vytvořily veselý květináč, který vypadal jako velikonoční zajíček, do kterého si poté zasely velikonoční osení. Poté se vydaly na trasu, kde si pro ně velikonoční zajíček nachystal úkol, vytvářely velikonoční vajíčko z květů (přírodnin). Když došly zpátky ke školce, tak děti vymrskaly maminky a přišel za nimi velikonoční zajíček a přinesl jim odměnu za splněné úkoly.

Další informace