Ředitelské volno 9.10.2023

V pondělí 9. října 2023 bude ŘEDITELSKÉ VOLNO.


Z hygienických a technických důvodu (celý den nepůjde elektřina) se vyhlašuje na pondělí
9. října 2023 ředitelské volno.


Ředitelské volno platí pro celou Základní školu a Mateřskou školu Oleksovice.


V Oleksovicích dne 27. 9. 2023,     ředitelka školy Mgr. Marie Černá

Další informace